Lindsay Albanese 是洛杉矶的知名时尚造型师、电视名人、发明家、社会影响者和女商人。TOPTOTE 是 Lindsay Albanese Serviceable Style™ 时尚配饰和产品系列的一部分,旨在为您的生活带来轻松和秩序。